Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti
Slovenian National External Quality Assessment Scheme
Sneqas Slovenija Sneqas Slovenija
Slovensko nacionalno shemo za zunanjo oceno kakovosti sestavljajo različni programi medlaboratorijskih primerjav s pomočjo katerih klinično kemijski laboratoriji, ob sočasnem učinkovitem izvajanju notranje kontrole kakovosti, zagotavljajo zanesljive in pravilne rezultate preiskav, ki jih izvajajo.

Programi SNEQAS so zasnovani tako, da v največji možni meri sledijo potrebam uporabnikov. Pri shemah, ki jih SNEQAS trenutno izvaja, gre v prvi vrsti za oceno analitične kakovosti, posredno pa so vključeni tudi posamezni vidiki pred in poanalitične ocene kakovosti (rokovanje z vzorci, izbor metode, podajanje rezultatov...). Na ta način lahko udeleženi laboratoriji zaznajo morebitne težave, slabosti in možnosti izboljšav.

SNEQAS je član evropske zveze za kakovost v laboratorijski medicini (EQALM) in sodeluje z drugimi evropskimi EQA organizatorji.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UL št. 64/11.6. 2004)

ISO 15189:2003 Medical Laboratories – Particular requirements for quality and competence

Sodelovanje v programu SNEQAS je po "Pravilniku o pogojih ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine" (UL št. 64/11.6. 2004) obvezno.

Novi udeleženci se v program SNEQAS prijavite tako, da pišete na katarina.klesnik@kclj.si in prejeli boste kodo, ki je ključna pri obdelavi podatkov in zagotavlja anonimnost udeleženca. Na e-naslov boste prejeli uporabniško ime, geslo in navodila za uporabo programa SNEQAS.

Obstoječi udeleženci programa SNEQAS potrdite svoje sodelovanje za naslednje leto tako, da v spletni aplikaciji https://sneqas.com pod zavihkom "Naročilnica" označite področja, na katerih želite sodelovati. Prijave so možne od 20.12. tekočega leta do 1.2. naslednje leto. Udeleženec se v program SNEQAS prijavi tudi med letom, vendar vsaj en mesec pred naslednjo kontrolo (termini pošiljanja kontrolnih materialov so objavljeni v programu SNEQAS, v zavihku Program).

Udeleženec se v izbrani kontrolni pregled prijavi za posamezne analite z metodo, ki jo izvaja. Če udeleženec opravlja analize na dveh ali več analizatorjih z različnimi metodami, se za vsako prijavi posebej. Udeleženec nosi odgovornost za prijavo metod in prav tako za vnašanje vseh sprememb in popravkov.

Z vključitvijo v SNEQAS se laboratorij obveže da bo izpolnjeval naslednje zahteve:

- rokoval s prejetim kontrolnim materialom kot s katerimkoli drugim vzorcem preiskovanca,
- redno plačeval storitve.

Laboratoriji dobijo kontrolni material z redno pošto brez kontrole temperature. Na spremnih dopisih, ki jih laboratoriji dobijo skupaj s kontrolnim materialom, je označen končni datum za sprejem rezultatov.

Termini pošiljanja kontrolnih materialov v letu 2021:

- 09. marec
- 25. maj
- 14. september
- 16. november

Programe SNEQAS organizira in vodi Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana.

Vodja programa: mag. Saša Bratož, spec. med. biokem.
Tel.: 01 522 47 37
E-pošta: sasa.bratoz@kclj.si

Tehnična podpora in izvedba: Katarina Klešnik, univ. dipl. inž. kem. inž.
Tel.: 01 522 53 68
E-pošta: katarina.klesnik@kclj.si
Zasnova in oblikovanje: Via Kreativa / Tehnična izvedba: Inventia
© 2016 SNEQAS Vse pravice pridržane.